Certificering

Omdat het werken met metalen en recycling op tal van terreinen risico’s met zich meebrengt, hechten wij veel waarde aan het werken volgens procedures en het voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving. Voorop staat de veiligheid van onze medewerkers en klanten.

MRF

Al onze vestigingen zijn aangesloten bij de MRF, MRF staat voor de Metaal Recycling Federatie en is in de jaren negentig opgericht als een overkoepelende organisatie van de bedrijven die actief zijn op het gebied van schroot en metaalrecycling. Bij deze federatie zijn inmiddels meer dan 180 bedrijven uit de branche voor metaalrecycling aangesloten, met als doel om de professionaliteit en kwaliteit van de branche te versterken. Dit realiseren zij door de uitgifte van het zogenoemde MRF-keurmerk, waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij voldoen aan een speciaal voor de branche ontwikkeld kwaliteitszorgsysteem die gericht is op veiligheid, arbo en milieu.

ISO

De ISO9001-2015 norm is een verzameling voorschriften die een handleiding vormen om de processen binnen het bedrijf te beschrijven. Onze locaties voldoen aan het nieuwe ISO 9001 kwaliteitssysteem: 2015 norm. Het managementinstrument om een bedrijf optimaal te kunnen leiden. Dit systeem is uitwisselbaar met andere internationaal erkende normen voor managementsystemen, dus voor export geschikt.

NIWO

Certificering, voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

VCA

Certificering VCA is een algemeen erkend systeem om op onafhankelijke wijze bedrijven te toetsen die actief zijn in de industriële dienstverlening. De toetsing is gericht op het voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Het huidige VCA-certificaat is ook van toepassing op uitvoerende bedrijven in bijvoorbeeld de metaal- installatie- en bouwsector. Met deze certificering laat een organisatie zien dat hij beschikt over professioneel geschoold personeel, dat werkt volgens de eisen die de wet op het gebied van Veiligheid, Arbo en Milieu heeft gesteld.